Farmář Ježek

@farmarjezek
1 přispěvatel

👨‍🌾 Tak trochu jiný zemědělec 🦋 Hospodařím v souladu s přírodou 👉 www.farmarjezek.cz

Fanoušek květnaté louky!

65 Kč/měsíc

Téměř 1/3 našeho pole U dubu jsme přenechali přírodě a založili tam květnatou louku.

Louka negeneruje zisk finanční, ale zisk pro přírodu v podobě podpory biodiverzity na poli a blízkém okolí.

Aby louka prosperovala, byla rozmanitá a bohatě kvetla, vyžaduje péči v podobě nepravidelné seče a odklízení biomasy. Děláme to ručně nebo malou technikou, velký traktor na ní nesmí!

Díky tvému příspěvku se tomu budemem moci pečlivě věnovat a odměníme tě fotkami a informacemi jak se louce daří, co tam roste a žije. 🦋

Partner eko-farmy

140 Kč/měsíc

V našem hospodářství nepoužíváme průmyslová hnojiva ani syntetické postřiky, snažíme se v co největší možné míře využívat lokální zdroje a spolupracovat s přírodou.

Část našeho hospodářství je mimoprodukční. Pracujeme na opatřeních, která zlepšují zadržování vody v půdě, oživují půdu a podporují biodiverzitu.

Díky tvému partnerství budeme moci tyto aktivity postupně rozšiřovat.

Jako partner budeš mít možnost mezi prvními zakoupit produkty z naší malovýroby. 🍯

Mecenáš eko-farmy

5 000 Kč/měsíc

Dává ti myšlenka trvale udržitelného hospodaření smysl a chceš podpořit fungování ekologické farmy?

Pak je tato volba přímo pro tebe.

Tvůj příspěvek pomůže postupně rozšířit naše hospodářství a aktivity.

Rádi se s tebou setkáme, popovídáme, ukážeme co a jak děláme a provedeme tě po našich polnostech.

Děkujeme 👨‍🌾